Fysiotherapie, Shockwave & Acupunctuur

Fysiotherapie, Shockwave & Acupunctuur

Symptomen myofasciale pijn Afdrukken E-mail

Pijnklacht

Patiënten met actieve myofasciale triggerpoints klagen gewoonlijk over slecht te lokaliseren, regionaal zeurende, onderhuidse pijn die spieren en gewrichten omvat. Patiënten klagen zelden over scherpe, begrensde pijn. De myofasciale pijn straalt vaak uit naar een plek op enige afstand van het triggerpoint en is karakteristiek voor elke spier. Soms voelt de patiënt geen pijn maar doofheid of prikkelingen.

Verstoorde functies

Autonome functiestoornissen kunnen bestaan uit: abnormaal zweten, aanhoudend tranen, chronische neusverkoudheid, excessieve speekselproductie en kippenvel.
Stoornissen in het spiergevoel, evenwichtsstoornissen, oorsuizingen en het verkeerd inschatten van gewichten tijdens tillen.
Motorische stoornissen die veroorzaakt worden door triggerpoints, omvatten spierspanning van andere spieren, zwakte van de betrokken spier, coördinatieverlies en afgenomen belastbaarheid van de betrokken spier. Vaak is deze krachtsafname voor patiënt en behandelaar de aanleiding om de spier te gaan oefenen. Als dit gebeurt zonder de verantwoordelijke triggerpoints te inactiveren, dan is de spiertraining slechts een stimulans voor de ingebakken compensatie van de omringende musculatuur. Verdere verzwakking en conditieverlies van de betrokken spier is daarvan het gevolg.

Slaapstoornissen

Verstoorde slaap kan een probleem gaan vormen voor patiënten met een myofasciaal pijnsyndroom. Allerlei sensibiliteitsstoornissen, waaronder pijn, kunnen zorgen voor een ernstig slaaptekort. Dit slaaptekort kan op haar beurt de dag erop weer een pijntoename in de hand werken.
Actieve myofasciale triggerpoints worden gevoeliger als de spier gedurende langere tijd in een verkorte positie wordt gehouden en ook indien door het liggen compressie op het triggerpoint wordt uitgeoefend. Daarom is bij patiënten met actieve triggerpoints een optimale slaaphouding van belang om de slaapstoornissen op te heffen en een activatie van latente triggerpoints te voorkomen.

Lichaamshouding

Houdingsafwijkingen kunnen het gevolg zijn van de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints, maar houdingsafwijkingen kunnen deze myofasciale triggerpoints ook juist veroorzaken of onderhouden. Zo kan een bekkenscheefstand het gevolg zijn van een verkorting van de rugmusculatuur als gevolg van de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (latent of actief), maar kan een bekkenscheefstand de reeds aanwezige triggerpoints in de rugmusculatuur ook onderhouden.

Mobiliteitsbeperkingen

Triggerpoints veroorzaken een verkorting van de spier omdat het actief of passief verlengen van de spier (rek-)pijn veroorzaakt.

Krachtsverlies

Krachtsverlies als gevolg van triggerpoints in de spier worden mogelijk verklaard door neuroreflectoire remming. Uit onderzoek is ook komen vast te staan dat bij patiënten met langdurige pijn in de monnikskapspier, veranderingen in de spiervezels zelf ontstaan zoals afname van het aantal mitochondrieën. Deze veranderingen verklaren waarom met name langdurig aanhoudende of herhaalde contracties minder krachtig zijn of met pijn gepaard gaan. Het is daarom belangrijk bij krachtsverlies niet te beginnen met spierversterkende oefeningen, maar je eerst af te vragen waarom er sprake is van krachtsverlies.
Opvallend is dat de patiënt na herhaald aanspannen, enkele minuten na het beëindigen van de test, klaagt over pijn en een vermoeid gevoel.

Contractiepijn

Vaak treedt bij actief bewegen pijn op als gevolg van aanspanning van de spier. Deze pijn wordt echter bij een eenmalige isometrische weerstandstest gemist. Bij een isometrische weerstandstest worden vaak vrijwel alle spiervezels geactiveerd waardoor er relatief minder belasting op de individuele spiervezel komt dan wanneer bij geringe of gedeeltelijke aanspanning slechts een gedeelte van de spier wordt belast. Per spiervezel kan dit een hogere belasting tot gevolg hebben.

Evenwichtsstoornissen

In een enkel geval kunnen triggerpoints aanleiding geven tot evenwichtsstoornissen.

Peesreflexen

De peesreflex kan als gevolg van de aanwezigheid van triggerpoints verminderd zijn (maar niet afwezig). Na inactivatie van triggerpoints is de peesreflex veelal hersteld.

Referred tenderness

Naast 'referred sensations' (sensorische verschijnselen op afstand van de oorspronkelijke plaats van prikkeling) kan een triggerpoint ook drukgevoeligheid ('tenderness') van weefsels oproepen in het gebied waar ook de referred sensations worden gevoeld. Bij het onderzoek vindt men bijvoorbeeld een drukgevoelige pees of peesaanhechting die het gevolg is van een triggerpoint op afstand. Behandeling van deze ‘tendinopathieën’ kan dan zeer teleurstellend zijn.

Share
 
Home Triggerpointtherapie Symptomen myofasciale pijn
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack