Fysiotherapie, Shockwave & Acupunctuur

Fysiotherapie, Shockwave & Acupunctuur

Wat is acupunctuur? Afdrukken E-mail

Het woord acupunctuur komt uit het Latijn 'acus punctura', dat letterlijk 'naalden steek' betekent. Acupunctuur is van oorsprong een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt al duizenden jaren toegepast. Het activeert het natuurlijk helend vermogen van de mens. Hierdoor kunnen ziektes voorkomen, genezen of verlicht worden.

Ook in Nederland heeft acupunctuur een plek in de gezondheidszorg. Acupunctuur wordt dan ook steeds meer erkend als een belangrijke aanvulling op de reguliere geneeskunde. Van de behandeling is geen nadelig effect of bijwerking te verwachten op het ziekteproces, zoals sommige medicijnen die kunnen hebben.

Share
 
Wat zijn acupunctuurpunten? Afdrukken E-mail

De acupuncturist prikt op plaatsen in het lichaam die drukpijnlijk zijn en in relatie staan met een functiestoornis of een ziekte.

Ook in de oudheid was al bekend dat bepaalde huidpunten bij bepaalde ziektes pijnlijk werden. Nu weten we dat het ontstaan van deze pijnlijke zones (Haedse Zones) berust op een reflex tussen organen en huid (viscero-cutane reflex). Omgekeerd kunnen we het orgaan via prikkeling van de huid beïnvloeden cuto-viscerale reflex. De relatie tussen bepaalde inwendige organen en huidzones is al omstreeks het jaar 1900 beschreven door de Engelse neuroloog Head.

 Headse zones romp voorzijde Headse zones rechter flankHeadse zones linker flank  Headse zones rug achterzijde
Headse zones voorzijdeHeadse zones rechter flank Headse zones linker flankHeadse zones achterzijde


Nu is bekend dat de weg terug van huid naar orgaan verloopt via het autonome zenuwstelsel (somato-sympatische reflex). Via deze weg kunnen we door prikkeling van de huid een orgaan beïnvloeden. Ook de werking van bijvoorbeeld de bindweefselmassage berust op het bestaan van deze reflexen.

 Somato sympatische reflex
Interactie tussen somatische en autonome reflexen

1. Viscero-somatische weg. Prikkels uit de ingewanden fasciliteren motorneuronen van dwarsgestreepte spieren (hypertonie): diagnostisch belang.
2. Somato-vicerale weg. Prikkeling van het lichaamsoppervlak heeft invloed op de ingewanden: therapeutisch belang.

Bron: Segmentale verschijnselen van Dr. B. van Cranenburg. Bohn, Scheltema & Holkema, tweede druk 1987


De laatste decennia is veel informatie verschenen over de precieze biologische aard van deze punten. Ook is er veel inzicht gekomen in de specifieke biologische werking van de punten, bijvoorbeeld op het niveau van de hersenen.

Met een zogenaamde 'puntzoeker' kunnen we acupunctuurpunten lokaliseren. Als de punt van de puntzoeker op een acupunctuurpunt geplaatst wordt, klinkt een hoge pieptoon. De huid boven een acupunctuurpunt heeft namelijk andere electrische eigenschappen (lagere huidweerstand) dan de omringende huid.

Share
 
Waarbij kan acupunctuur helpen? Afdrukken E-mail

Bewegingsapparaat

 • stijfheid
 • artrose
 • reumatischeaandoeningen
 • gewrichtsontstekingen
 • slijmbeursontsteking
 • pijnklachten
 • RSI
 • muisarm
 • krampen
 • nekklachten
 • rugklachten
 • tennisarm
 • fibromyalgie whiplash

Ledematen

 • koude ledematen
 • zwaar gevoel
 • doorbloedingsproblemen

Gynaecologie

 • menstruatieklachten
 • premenstruele klachten
 • overgangsklachten
 

Urinewegen

 • aandrangincontinentie
 

Zwangerschapsklachten

 • misselijkheid
 • zure oprispingen
 • pijn na de bevalling

Maag/darm

 • misselijkheid
 • slechte eetlust
 • overgeven
 • oprispingen
 • diarree
 • constipatie
 • verstopping

Neus

 • neusverkoudheid
 • chronische verkoudheid

Luchtwegen

 • verkoudheid
 • hoest
 • kortademigheid
 • astma / bronchitis
 

Slijmvliezen

 • chronische verkoudheid
 • voorhoofdsholte ontsteking
 • bijholte ontsteking
 • sinusitis

Hoofd

 • hoofdpijn
 • migraine
 • aangezichtspijn
 • duizeligheid
 • zwaar gevoel in het hoofd
 • keelpijn
 

Slaapstoornissen

 • verstoorde slaap
 • veel dromen
 

Mentale stoornissen

 • hyperventilatie
 • rusteloosheid
 • angst
 • depressiviteit
 • agressiviteit
 • vergeetachtigheid
 • lusteloosheid
 • gebrek aan energie
 • algehele zwakte
 • stress
Share
 
Hoe werkt acupunctuur? Afdrukken E-mail

Al duizenden jaren is acupunctuur bedreven in China zonder veel veranderingen in de theorie rond de acupunctuurpunten.
De laatste decennia is veel nieuw onderzoek gedaan naar neurobiologische, neurofysiologische en biochemische aspecten van acupunctuur, zodat we inmiddels een goed beeld hebben van hoe we de werking van acupunctuur kunnen verklaren vanuit onze westerse wetenschap. Het blijkt dat bij het aanprikken van acupunctuurpunten ons zenuwstelsel gestimuleerd wordt tot het aanmaken van bepaalde enzymen en neurotransmitters.

De acupuncturist prikt veelal in de huid of in de spieren. Acupunctuurpunten liggen veelal op plaatsen waar grote perifere zenuwvezels de huid doorboren of op plaatsen waar zenuwen contact maken met de spier. De prikkel legt dan de volgende weg af:

Somato/autonome/refex

Somato-autonome reflex

De therapeutische prikkel gegeven in huid of spier, moet segmentaal overeenkomen met het ruggenmergsegment waar het orgaan in ligt. De gegeven prikkels bereiken het ruggenmerg en schakelen daar over op autonome vezels om vervolgens hun therapeutisch effect te sorteren in het segmentaal gerelateerde orgaan. Bijvoorbeeld een prikkel gegeven op het acupunctuurpunt milt 6 (wat ligt in het segment S3) dempt pijnklachten in de blaas, die ook vanuit S3 van zenuwen wordt voorzien (zie ook: PTNS).

Eén van de verklaringen van de werking van bepaalde acupunctuurpunten bij de behandeling van pijnen in het bewegingsapparaat is de volgende: Er zijn in de spieren vaak diverse kleine pijn- en drukgevoelige plekken te vinden. Deze plekken worden ‘triggerpoints’ genoemd, Het merendeel (circa 71%) van deze ‘trigger points’ correspondeert met acupunctuurpunten en deze zijn te voelen als drukpijnlijke verhardingen in de spier. (Zie ook: triggerpoint therapie)

Share
 
Veel gebruikte acupunctuurpunten Afdrukken E-mail
Van de circa 400 acupunctuur worden er slechts enkele tientallen veel gebruikt. Veel gebruikte acupunctuurpunten zijn:

Dikke Darm 4 (Hegu) is een acupunctuurpunt dat bijzonder veel ingezet wordt bij het bestrijden van pijn in het algemeen. Het punt is te vinden op de handrug tegen de basis van de wijsvinger op het hoogste punt van de spier wanneer de duim tegen de wijsvinger wordt aangedrukt.

Als dit punt oppervlakkig geprikt wordt komt de prikkel terechts in een grote armzenuw (n. radialis). Prikt men dieper, dan komt de prikkel ook terecht in een andere grote armzenuw (n. medianus).

Indicaties: Hoofdpijn, kiespijn, keelpijn, neusverkoudheid, voorhoofdsholte-ontsteking en hooikoorts.

Dikkedarm 4 

Yin Tang is een belangrijk acupunctuurpunt en ligt precies tussen de beide wenkbrauwen op de middellijn boven de neusbrug.

Men prikt door middel van het optillen van huidplooien met een hand, terwijl met de andere hand de naald ingebracht wordt, meestal in de richting van de neuspunt. Soms wordt ook bij behandeling van bepaalde hoofdpijnen naar lateraal gestoken, waarbij de prikrichting afhankelijk is van waar de meeste hoofdpijn gevoeld wordt. De naald bereikt het beenvlies van het neusbeen en komt daar in contact met zenuwtakken van de aangezichtszenuw (n. fascialis).
Er zijn bepaalde benaderingen binnen de acupunctuur waarbij het liefst dit punt als eerste wordt geprikt, omdat dit punt een sterk harmoniserende, balancerende en ontspannende werking bezit. Ook wordt het effect van de behandeling met andere punten verstrekt door het prikken van Yin Tang.

Indicaties: Hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtsstoornissen en ziekten van de neusholte.

 
Yin Tang

 

Maag 36 heeft als Chinese naam Zusanli; dit betekent het ‘Drie Mijlenpunt’. Deze naam is ontstaan uit het gebruik van dit punt, omdat men vroeger bij de manschappen van het Chinese leger dit punt prikte, als zij na een lange tocht uiterst vermoeid waren en nog enkele dorpen verder moesten lopen.

Het punt ligt aan de laterale zijde van de tibia, een handbreedte verwijderd van de gewrichtsspleet en een vingerbreedte van de tibiarand naar lateraal. Bij het prikken bereikt de naald de n. saphenus en bij dieper doorprikken de n. peroneus.

Dit punt is een uitermate belangrijk acupunctuurpunt en heeft een grote versterkende werking. Uit de anesthesiologie is gebleken dat Maag 36 inderdaad een van de beste punten is, samen met Dikke Darm 4, om pijnstilling te bewerken.

Indicaties: Lichamelijke en geestelijke uitputting, prikkelbaarheid, nervositeit, examenvrees, hartkloppingen et angstgevoel, maagklachten, ontstekingen van de darm, diarree, pijn in knieën heup of rug.

 Maag 36

Galblaas 34 (Yanglingquan) is een acupunctuurpunt dat veel ingezet wordt bij het bestrijden van pijn in het algemeen en bij hoge spanning in de spieren. Het punt bevindt zich aan de zijkant van de knie, ongeveer 1.5 cm voor en onder het kopje van het kuitbeen. Bij aanprikken bereikt de naald de n.saphenus en in de diepte de n. tibialis.

De belangrijkste werking is op de pijn en de spanning van alle spieren en pezen in het lichaam.

Indicaties: Alle ziekten van pezen en of spieren, buikpijn, onregelmatige menstruatie, doorbloeding van de benen, pijn en kramp in de benen en pijn in de knie.

 Galblaas 34

Het Lever 3 punt (Taichong) is te vinden op de dorsale zijde van de voet in de holte tussen het eerste en tweede metatarsale botje. Dit punt wordt meestal ongeveer één centimeter diep en loodrecht op de huid geprikt. De naald treft vezels van de n. peroneus.

Indicaties: hoofdpijnen, duizeligheid, pijnen bij uitzetting van de buik, slapeloosheid, schrikachtigheid, stoornissen van de menstruatie, pijn in de rug en in de benen en zwakte van de spieren. Dit punt heeft een sterk spasmolitische werking bij vaatkrampen, spierkrampen en darmkrampen.

 Lever 3

Du Mai 20 (Bai Hui) is het hoogste acupunctuurpunt van het lichaam: het ligt op de schedelmiddellijn en kan makkelijk gevonden worden als men vanuit het hoogste punt van de oren een verbindingslijn trekt. Du Mai 20 ligt dan ongeveer twee centimeter achter deze verbindingslijn. Bij aanprikken raakt de naald de n. occipitalis de n.frontalis en de n.auriculo- temporalis.

Indicaties: Hoofdpijn, zwaar gevoel in het hoofd, oorsuizen, te hoge of te lage bloeddruk, diverse verlammingen, angstaanvallen, oriëntatiestoornissen, depressieve symptomen, verstopte neus en neusbloedingen.

 Du Mai 20

Milt 6 kan gevonden worden op de mediale zijde van het onderbeen, ongeveer een handbreedte boven de binnen enkel (malleolus medialis), in een verdieping dichtbij de mediale rand van de scheenbeen (tibia). Bij aanprikken treft de naald een grote beenzenuw de n. tibialis posterior.

Ook dit punt heeft net zoals Maag 36 een veelzijdige werking.

Indicaties: Het kan gebruikt worden om een geboorteproces in te leiden en het heeft een pijnstillende en ontspannende werking op de organen in het kleine bekkenen en wordt daarom gebruikt bij aandrangincontinentie en bij menstruatie klachten. Dit punt is gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap.

 Milt 6

Galblaas 21 is een belangrijk acupunctuurpunt, dat midden op de schouder ligt tussen de onderkant van de zevende nekwervel en de top van de schouder (acromion), in het midden van de musculus trapezius (monnikskapspier). Het punt is een bekend triggerpoint bij spierpijn van de schoudergordel en kan ook pijnlijk zijn bij spierspanninghoofdpijn. Meestal is bij patiënten het acupunctuurpunt drukpijnlijk en bij palpatie makkelijk te identificeren. Het punt heeft de Chinese naam Jianjing wat ‘Bron van de Schouder’ betekent.
Bij aanprikken raakt de naald de n. suprascapularis en dieper de n. accessorius en de n. dorsalis scapulae. Dit punt mag niet te diep geprikt worden in verband met de er ondergelegen longtop. Traditioneel is dit punt gecontraïndiceerd bij zwangerschap en patiënten met hartklachten.

Indicaties: Aandoeningen van de schouder en de rug, hoofdpijn en duizeligheid.

 Galblaas 21

Het nulpunt is het centrale acupunctuurpunt van het oor en is gelokaliseerd aan het uiteinde van de helixwortel. Dit punt heeft een zeer sterke werking en is ideaal om te prikken bij angsten, stress, stressgerelateerde klachten, psychosomatische klachten en pijn in het algemeen.

 
Share
 
Acupunctuur en fysiotherapie Afdrukken E-mail

Fysiotherapeuten houden zich uit hoofde van hun beroep bezig met pijn en functiestoornissen in het bewegingsapparaat. Acupunctuur sluit nauw aan bij de kennis die de fysiotherapeut heeft op neuro-segmentaal gebied.

In de huidige tijd kunnen we moeilijk volhouden dat de werking van de acupunctuur berust op begrippen als yin en yang, meridianen en vijf elementen, en zullen we de acupunctuur moeten ontdoen van deze mystieke begrippen. Zowel in het China van nu als in het Westen is er door wetenschappers voldoende bewijsmateriaal bijeengebracht om het effect van de acupunctuur op grond van neuro-humorale mechanismen te kunnen verklaren.

In 1982 verscheen het levenswerk van dr. Janet Travell, lijfarts van president Kennedy, "Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual". Hierin beschrijft zij de myofasciale pijnsyndromen die vaak ontstaan door overbelasting van onze spieren. In alle 233 gepaarde spieren van ons lichaam kunnen triggerpoints ontstaan.

Acupunctuurpunten en triggerpoints overlappen elkaar voor circa 71 %. Acupuncturisten behandelen triggerpoints met het aanprikken van deze punten of met acupressuur. Fysiotherapeuten behandelen triggerpoints met diepe fricties (massage) en dry needling (aanprikken met acupunctuur naald, zonder injectievloeistof), vervolgens mobiliseren ze de bijbehorende gewrichten, rekken ze de verkorte spieren en geven bewegingsadviezen.
Acupunctuur zou dus zo langzamerhand, zoals we ook bij de manuele therapie hebben gezien, een integraal onderdeel van de fysiotherapie moeten zijn.

Share
 
Recente publicaties Afdrukken E-mail

Biochemie bewijst bestaan van acupunctuurpunten
In het bekende blad Life Science staan de resultaten van een dierexperimentele studie, waaruit blijkt dat acupunctuurpunten bestaan en een andere fysiologie hebben dan huid onder een niet-acupunctuur punt. Dit onderzoek is gedaan door een topkliniek in Amerika, en is grenzenverleggend voor een beter begrip van hoe acupunctuurpunten werken.
Onderzoekers van de universiteit van California publiceerden de resultaten van een experimentele studie in ratten, waarbij de fysiologie van acupunctuurpunten vergeleken werd met controle punten. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat acupunctuurpunten een hogere concentratie hebben van het neurotransmitter noradrenaline. Ook bleek dat stikstofmonoxide, NO, een andere neurotransmitter de afgifte van noradrenaline in acupunctuurpunten kon bevorderen. Het gehalte aan noradrenaline werd verlaagd door het geven van een remmer van NO. Dit is het eerste biochemische onderzoek dat zo diep ingaat op de aanwezigheid van de neurotransmitters noradrenaline en NO in acupunctuurpunten. De studie is van groot belang voor een beter begrip van wat er gebeurt bij het prikken van naalden in acupunctuurpunten.
Bron
• Chen JX, Ibe BO, Ma SX. Nitric oxide modulation of norepinephrine production in acupuncture points. Life Sci. 2006 Jul 13; 

Acupunctuur goed alternatiief bij nekpijn
Nekpijn is een vervelende aandoening die het dagelijkse leven behoorlijk kan beïnvloeden. Het blijkt dat acupunctuur de klachten duidelijk kan verminderen. Zelfs is acupunctuur opgenomen in de reguliere evidence based richtlijnen.
In de evidence based richtlijnen van de Task Force van nekpijn úit 2008 wordt acupunctuur aanbevolen boven conventionele therapie bij nekpijnen van Graad I en II. Graad I houdt in dat er nekpijnen aanwezig zijn zonder tekenen van een ernstige pathologische oorzaak, en zonder de dagelijkse bezigheden te beinvloeden. Bij graad II beïnvloeden nekpijnen de dagelijkse activiteiten wel. Het letterlijke citaat van de evidence based richtlijnen luidt als volgt:
Exercise training, mobilization and acupuncture are more effective in the short term than conventional medical care or “usual care.” [1]
Ook de Cochrane meta-analysegroep geeft aan dat er bewijs is dat acupunctuur beter werkt dan placebo of wachtlijsten.[2]
Een Spaanse gerandomiseerde studie met 123 patiënten liet zien dat bij chronische nekpijn acupunctuur beter werkt dan een placebobehandeling.[3]
Zelfs bleken met acupunctuur in een gerandomiseerde studie langdurige effecten te behalen ten opzichte van nep-acupunctuur. Zelfs na 3 jaar hadden de patiënten nog profijt van de 10 acupunctuurbehandelingen vergeleken met het prikken van niet bestaande punten.[4]
Referenties
[1]: Guzman J, Haldeman S, Carroll LJ, Carragee EJ, Hurwitz EL, Peloso P, Nordin M, Cassidy JD, Holm LW, Côté P, van der Velde G, Hogg-Johnson S; Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. | Clinical practice implications of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders: from concepts and findings to recommendations. | Spine. | 2008 Feb 15;33(4 Suppl):S199-213.
[2]: Trinh KV, Graham N, Gross AR, Goldsmith CH, Wang E, Cameron ID, Kay T; Cervical Overview Group. | Acupuncture for neck disorders. | Cochrane Database Syst Rev. | 2006 Jul 19;3:CD004870.
[3]: Vas J, Perea-Milla E, Méndez C, Sánchez Navarro C, León Rubio JM, Brioso M, García Obrero I. | Efficacy and safety of acupuncture for chronic uncomplicated neck pain: a randomised controlled study. | Pain. | 2006 Dec 15;126(1-3):245-55. Epub 2006 Aug 23.
[4]: He D, Høstmark AT, Veiersted KB, Medbø JI. | Effect of intensive acupuncture on pain-related social and psychological variables for women with chronic neck and shoulder pain--an RCT with six month and three year follow up. | Acupunct Med. | 2005 Jun;23(2):52-61.

Acupunctuur bij incontinentie ontlasting
Er zijn veel klinische studies die de waarde van acupunctuur bij de behandeling van urine incontinentie ondersteunen, maar tot voor kort was er geen geen enkele die liet zien dat acupunctuur ook zinvol kan zijn bij incontinentie voor ontlasting. In het decembernummer van een neurologisch tijdschrift laten Italiaanse chirurgen zien dat bij 15 vrouwen met incontinentie voor ontlasting acupunctuur de symptomen duidelijk liet verminderen, en tevens nam de kracht van de spieren rond de anus toe.
De chirurgen denken aan een mechanisme via neuromodulatie.
Hun conclusie was:
Acupuncture offers good opportunities for improving fecal incontinence. The mechanism of action is obscure but might be an effect of the "neuromodulation" of the recto-anal function similar to that explaining the favorable results achieved by sacral nerve stimulation.
Het stimuleren van de zogenaamde sacrale zenuwen via moderne technieken staat al enkele jaren in de belangstelling bij de behandeling van incontinentie voor ontlasting. In dit opzicht is acupunctuur dus weer supermodern.

Acupunctuur bij darmontstekingen
Bij darmontstekingen zoals Crohn en colitis ulcerosa kan acupunctuur een ondersteunende rol spelen bij de behandeling.
In 2004 werd door een groep onderzoekers van het 'Department of Medicine I-Gastroenterology, Research Group for Alternative Medicine, Friedrich Alexander University of Erlangen-Nuremberg' een studie gepubliceerd in het medische tijdschrift 'Digestion'. In een gerandomiseerde, gecontroleerde, enkel blind onderzoek werd acupunctuur op actieve punten gegeven, of op zinloze punten. Criteria voor effectiviteit waren de zogenaamde activiteitsindex van de darmen (CDAI), en de kwaliteit van leven, alsmede een aantal indicatoren voor ontstekingen, zoals (alpha(1)-acid glycoprotein en C-reactief proteine.
51 patiënten met Crohn werden behandeld, 27 kregen echte acupunctuur, en 24 placebo acupunctuur. De patiënten werden 10 maal in een periode van 4 weken behandeld. De resultaten lieten zien dat in de actieve groep de ontstekingsindex afnam van 250 +/- 51 tot  163 +/- 56 punten en in de placebo groep was dat  een afname van 220 +/- 42 naar 181 +/- 46 punten, een significant verschil (p = 0.003). In beide groepen nam de kwaliteit van leven toe en andere parameters lieten significante verschillen zien ten gunste van de acupunctuur ( bijvoorbeeld alpha(1)-acid glycoproteïn daalde significant, p = 0.046).
De conclusie in de woorden van de auteurs was:
Apart from a marked placebo effect, traditional acupuncture offers an additional therapeutic benefit in patients with mild to moderately active Crohn's Disease.
Dezelfde groep auteurs heeft zich ook gericht op de waarde van acupunctuur bij de behandeling van colitis ulcerosa. Ook hier nam de ontstekingsindex af. Het was echter een kleine studie met slechts enkele tientallen patiënten, die dus meer opgevat moet worden als een pilot onderzoek. De conclusie van de auteurs was:
Differences in efficacy between traditional acupuncture and sham acupuncture were small and significant only for CAI (inflammation activation Index) as the main outcome measure. Both traditional and sham acupuncture seem to offer an additional therapeutic benefit in patients with mild to moderately active Ulcerative Colitis.
Acupunctuur kan dus ondersteunend zijn bij dit soort aandoeningen. Men kan het beste een serie van 8-10 behandelingen ondergaan, liefst 2 maal per week en dan evalueren of er zinvolle effecten opgetreden zijn.
Definitieve studies ontbreken nog.

 

 

Share
 


Home Acupunctuur
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack